خواص اسطخودوس | استقودوس

خواص اسطخودوس و مضرات استخودوس

امروزه به دلیل عوارض بسیار بالایی که داروهایی شیمیایی دارند روزانه افراد بیشتری برای درمان بیماری ها و تسکین دردها به گیاهان دارویی روی می آورند.
تسریع درمان زخم :
تحقیقات و ازمایشات صورت گرفته نشان می دهد استقدوس اثر شتاب دهنده ای بر بهبود زخم دارد
درمان میگرن با استخودوس: این گیاه به دلیل ضد استرس بودن در رفع سردرد و میگرن شهرت بسیاری دارد

ادامه مطلب