طرز تهیه قهوه ترک

برای تهیه یک قهوه ترک لذیذ باید مراحل تهیه آن را بدرستی و با حوصله انجام دهید و از همه مهم تر اینکه کیفیت قهوه ای که تهیه میکنید بسیار مهم است که درست آسیاب شده و تازه باشد. برای شیرین شدن قهوه میتوانید مقداری شکر به درون قهوه جوش خود بیافزاییدو