کوچک کردن سینه با قهوه

کوچک کردن سینه با قهوه

بر اساس مطالعه ای که در ژورنال بریتانیایی کانسر منتشر شده است. زنانی که روزانه بیش از 3فنجان قهوه مصرف می کنند پستان هایشان نسبت به زنانی که میزان کمتری قهوه مصرف می کنند 17 درصد کوچک تر است.

ادامه مطلب